Abelloftet – vårt unike matematikkloft

Matematikk kommer fra gresk máthema som betyr vitenskap, kunnskap eller læring. Mathematikós betyr "glad i å lære".

På Abelloftet tilbyr vi ulike undervisningsopplegg fra barnehage til videregående skole.

Vi har opplegg om programmering, problemløsing, bygging av 3D-figurer, symmetri og mønster, tallsystemer, om penger og handel og matematiske spill og puslerier.

I tillegg kan dere få utforske utstillingen med alle sine 50 ulike installasjoner.

Les mer om Abelloftet her

Under «Skoler og barnehager» kan du se litt av de ulike formidlingsoppleggene som finnes. Velg det trinnet du underviser i for å få opp de relevante formidlingsoppleggene for deg.

Send forespørsel