Vennelag for Jærmuseet

Føremålet for Vennelaget for Jærmuseet – er å vera ein aktiv støttespelar for anlegga og skal samla
folk som er interessert i dette, og som er villige til på forskjellig vis å vera med og fremja utviklinga av Jærmuseet.

Er du interessert i å bli medlem? Send oss ein epost med beskjed om kva vennelag du vil inn i. Bruk TILBAKEMELDING til høgre på sida her.

Her kan du lesa om Vennelag Vitengarden

Her kan du lesa om Vennelag Vitenfabrikken