Jagerflyger på 1950-tallet

Sverre ble født i 1930. og vokste opp på gården Klette innerst i Misværfjorden i Nordland. I 1951 møtte han opp på Eggemoen for å delta i opptaket til Flyskolen. Han kom inn! Etter fem måneders uttaksflygning i Norge gikk veien videre til USA. Sverre fikk sinn Elementære flytrening på Perrin Air Force Base i Texas før veien gikk videre til den avanserte utdannelsen ved Williams Air Force Base i Arizona. Før han vendte hjem til Norge etter fullført utdannelse fikk han avansert skyte og våpenopplæring ved Luke Air Force Base hvor han hadde instruktører som bare så vidt hadde rukket å komme hjem fra Koreakrigen. Etter 17 måneder i USA vendte Sverre hjem igjen hvorpå han ble stasjonert ved 331 skvadron som fløy F-84G Thunderjet fra Sola. I 1955 ble han forflyttet til 718 skvadron som også holdt til på Sola. Her var han instruktør i T-33 T-bird frem til han i mars 1956 fikk jobb som flyger i Braathens. Her ble han til han gikk av med pensjon med hele 22 136 timer og 30 minutters flytid bak seg.