Sverre Haugen

Jagerflyger på 1950-tallet

Sverre ble født i 1930. og vokste opp på gården Klette innerst i Misværfjorden i Nordland. I 1951 møtte han opp på Eggemoen for å delta i opptaket til Flyskolen. Han kom inn! Etter fem måneders uttaksflygning i Norge gikk veien videre til USA. Sverre fikk sinn Elementære flytrening på Perrin Air Force Base i Texas før veien gikk videre til den avanserte utdannelsen ved Williams Air Force Base i Arizona. Før han vendte hjem til Norge etter fullført utdannelse fikk han avansert skyte og våpenopplæring ved Luke Air Force Base hvor han hadde instruktører som bare så vidt hadde rukket å komme hjem fra Koreakrigen. Etter 17 måneder i USA vendte Sverre hjem igjen hvorpå han ble stasjonert ved 331 skvadron som fløy F-84G Thunderjet fra Sola. I 1955 ble han forflyttet til 718 skvadron som også holdt til på Sola. Her var han instruktør i T-33 T-bird frem til han i mars 1956 fikk jobb som flyger i Braathens. Her ble han til han gikk av med pensjon med hele 22 136 timer og 30 minutters flytid bak seg.

Sverre Haugen er en av de mange flygerne som stilte seg tilgjengelig i forbindelse med museets hjemmeeksamensprosjekt for lærerstudentene fra Universitetet i Stavanger høsten 2019. Han fikk dessverre ikke anledning til å delta på eksamensgjennomføringen, men ble intervjuet av Marie Smith-Solbakken (professor i historie ved Universitetet i Stavanger), Else Tungland (forfatter og frilansforsker) og Anne Katrine Branderud (mastergradsstudent i historie og historiedidaktikk ved Universitet i Stavanger) 18. oktober 2019.