Knut Sommerseth Jacobsen

Jagerflyger på 1970- og 1980-tallet

Knut Sommerseth Jacobsen ble født i Oslo i 1957 og vokste opp på Kongsvinger. Som 17 åring fløy han sin første solotur i et seilfly. Det tok deretter ikke lang tid før han startet på Flyskolen på Værnes i 1977. Etter å ha fullført utdanningen tjenestegjorde Knut som jagerflyger ved 334 og 331 skvadron i Bodø fra 1979 til 1986. Etter å ha flydd CF-104 Starfighter fra 1979 til 1982, ble ut Starfighteren byttet ut med F-16 Fighting Falcon. Fra 1986 til 2017 var han flyger på Boeing 737 i Braathens SAFE og SAS, fra 1995 som flykaptein.

Knut Sommerseth Jacobsener en av de elleve flygerne som stilte opp i forbindelse med museets hjemmeeksamensprosjekt for lærerstudentene fra Universitetet i Stavanger høsten 2019. I etterkant av eksamensprosjekt ble Knut intervjuet av Else Tungland (forfatter og frilansforsker) og Anne Katrine Branderud (mastergradsstudent i historie og historiedidaktikk ved Universitet i Stavanger) 22. november 2019.