Erik Dahlen

Jagerflyger på 1960- og 1970-tallet

Erik Dahlen ble født i Bergen i 1943. Han kan minnes at han som unge likte å leke med modellfly på noen jorder utenfor Bergen, så han ble tidlig krøkt av flyinteressen. På slutten av 1950-tallet meldte han seg inn i Bergen Aeroklubb. I 1962 fikk han sin første flytur og ble for alvor tent på flygningen. Sommeren dette året deltok han på et utvekslingsprogram med flyinteresserte ungdommer fra USA gjennom Norsk Aeroklubb. Da han ble ferdig på Gymnaset påfølgende år, var han ikke i tvil om hva han skulle gjøre. Han skulle bli jagerflyger!

Som sagt så gjort. Erik ble kalt inn til opptak sensommeren 1963. Han klarte seg godt og ble sendt til Værnes hvor han gjennomført rekruttskole, teoretisk utdanning og prøver, samt omkring 25 timer med uttaksflygning. Deretter gikk veien videre til Canada hvor han var i 20 måneder. Her fikk han først den ordinære utdannelsen på Harvard og den canadiske utgaven av T-33. Etter fullført utdanning fikk han videreutdanning på taktisk flygning med den canadiske versjonen av F-86 Sabre, Mk. V, på Chatham.

Etter hjemkomsten til Norge i 1965 var 718 skvadron på Sola første stoppested. Etter gjennomføringen av det obligatoriske trenings- og utsjekksprogrammet på skvadronen, ble Erik sendt til 338 skvadron som var oppsatt med F-86F på Ørland Hovedflystasjon. Ikke lenge etter sin ankomst til 338 skvadron, ble han sendt til Rygge for opplæring og utsjekk på F-5 Freedom Fighter som 338 på denne tiden skulle erstatte sine aldrende F-86F med. Ettersom 332 skvadron som hadde ansvaret for opplæringen og utsjekken av flygere på den nye flytypen hadde lite fly og kun fire instruktører, tok utsjekken sin tid og det ble lite flyging på flygerne. Dette førførte et til at Erik ble send til 718 skvadron som hjelpeinstruktør. Våren 1967 gikk veien videre til 331 skvadron som var oppsatt med F-104 Starfighter på Bodø Hovedflystasjon. Her ble Erik frem til han forlot Luftforsvaret i 1973 til fordel for sivil flygerjobb.

Erik Dahlen ble intervjuet sammen med Ragnar Westskogen av Sondre B. Hvam (konservator nmf og ph.d-student ansatt i Jærmuseet) 27. januar 2020.