Egil Omdal

Fotoavdelingen på Ørland via Egil Omdal.

Jagerflyger og general fra 1950- til 1990-tallet

Generalmajor (p) Egil Omdal ble født i Kristiansand våren 1937. Da han var syv år flyttet han og familien til Mandal hvor han etter hvert begynte på Gymnaset. Etter et år på Gymnaset bestemte han og to kamerater seg for å ta et friår fra skolen og heller dra til sjøs. Det neste året seilte Egil i utenriksfart på oljetankere i Persiabukten og i Middelhavet.

Like etter at han kom tilbake til familien i Mandal i 1954, flyttet de tilbake til Kristiansand hvor Egil gikk de to siste skoleårene sine på Katedralskolen i Kristiansand. Da han ble ferdig med skolen våren 1956 var han ikke i tvil om hva han skulle gjøre, han skulle søke på Flyskolen. Flyinteressen hadde vokst på han ettersom han stadig vekk så rutefly passere over Kjevik på vei fra Storbritannia til Fornebu.

Sommeren 1956 møtte Egil til opptaksprøver på Fornebu sammen med omkring 200 andre håpefulle ungdommer. Av dem var det 40 som ble sendt videre til Værnes for videre opptaksprøver og uttaksflygning på Fairchild Cornell. Flykull FII 56 var det siste kullet som gjennomførte uttaksflygning på Cornell. Da opptaksprøver og uttaksflygning på Værnes var ferdig, var kullet halvert fra 40 til 20 elever. Elleve av disse reiste til Canada i desember 1956.  

Etter å ha ankommet Canada like før julen 1956, ble Egil og de andre flyskoleelevene mer eller mindre sendt rett på juleferie. Egil tilbrakte julen med slektninger i Brooklyn, USA, før han begynte flygerutdannelsen utpå nyåret 1957. Han var først noen uker på Centralia hvor han fløy Chipmunk, etterfulgt av et halvt år med Harvard på Claresholm. Deretter ventet et halvår med den canadiske versjonen av T-33 t-bird på Gimli før han fikk vingen i februar 1958.

 Da Egil kom hjem til Norge, måtte han først gjennom trenings- og utsjekkprogrammet ved 718 skvadron på Sola. Deretter ble han postet til 334 skvadron i Bodø hvor han fikk utsjekk på F-84G Thunderjet. Oppholdet i Bodø ble meget kortvarig ettersom 334 og 338 skvadron skulle bytte fly. Førstnevnte fikk F-86F Sabre fra sistnevnte skvadron som overtok de foreldede F-84G Thunderjet fra førstnevnte skvadron ettersom alle gjenværende Thundejret skulle samles på 338 skvadron på Ørlandet. Ettersom Egil jeg var blant de siste som var sjekket ut på Thunderjet, måtte han følge Thunderjetene fra Bodø til Ørland hvor han kom i  august 1958.

Høsten 1959 begynte Egil på Luftkrigsskolen på det som skulle bli det siste kullet utdannet på Fornebu før Luftkrigsskolen flyttet til Trondheim. Etter uteksaminering fra Luftkrigsskolen sommeren 1961 fortsatte han å fly på 338 skvadron på Ørlandet. Her steg han i gradene og ble vingsjef, nestkommanderende og sjef for Ops. skvadronen. Egil ble værende på Ørland frem til han begynte på stabsskolen i 1970.

Etter å ha fullført stabskolen ble han beordret til Sola som skvadronssjef på 718 skvadron i 1971. Her ble han værende i fire år frem til han ble beordret til stabsskolen som studieleder. Etter kun et år i denne jobben ble Egil tilbudt jobben som operasjonsgruppesjef i Bodø. Her fikk han utsjekk på Starfighter og fløy både den amerikanske og den canadiske varianten de tre årene han hadde denne jobben. Han var også fungerende stasjonssjef et års tid ettersom stasjonssjef Eyvind Schibbye gikk et år på Forsvarets høyskole.

Etter tre år i Bodø, satte Egil kursen sørover for jobben som sjef for jagerflykontoret i Luftforsvarsstaben. De to årene han hadde denne jobben jobbet han stort sett med F-16-prosjektet.  Da det ble etablert en felles flyskole for de fleste NATO-land på Sheppard i 1981, ble Egil tilbudt jobben som senior norsk offiser på Sheppard og sjef Ops Divisjonen 80th Flying Training Wing på Sheppard. I løpet av sine fire årene på Sheppard, fløy han også som instruktør på T-37. Ved hjemkomsten til Norge ble Egil oberst og sjef for operasjons- og treningsavdelingen i Forsvarets overkommando. Parallelt med dette gikk han på Forsvarets høyskole. Etter i underkant av to år i denne jobben, ble han tilbudt jobben som stasjonssjef på Bodø hovedflystasjon. Her fikk han utsjekk på F-16, og er dermed en av veldig få flygere som har fått utsjekk på samtlige jagerfly benyttet av Luftforsvaret fra F-84G til F-16, med unntak av RF-84F og F-86K. Egil var stasjonssjef på Bodø Hovedflystasjon fra 1986 til 1989. Han var deretter stabssjef på Forsvarskommando for Nord-Norge i to år før han ble Luftkommandør i Sør-Norge fra 1991 til 1994. Han avsluttet deretter sin militære karriere som generalmajor og stabssjef ved Hq. Air North West, High Wycombe i Storbritannia.

Etter at Egil la den militære karrieren på hylla i 1997, fikk han seg en ny karriere i Rotary hvor han var President i Mandal rotaryklubb, Guvernør for de 36 klubbene i Agder-fylkene, Vestfold og Telemark og styremedlem og styreleder i Norsk Rotary Forum. Etterhvert trakk han seg noe tilbake, men ikke mer enn at han tok et par perioder som President i Ørland rotaryklubb etter at han og kona flyttet til Ørland i 2012.

Egil Omdal  ble intervjuet av Sondre B. Hvam (konservator nmf og ph.d-stipendiat ansatt i Jærmuseet) 30. september 2020.

Foto: Fotoavdelingen på Ørland via Egil Omdal