Vindkraft i Norge

Vindkraft er i dag ei ny og aktuell kraftkjelde. Men på 1800-talet brukte bøndene på Jæren også vindkraft.

I nettutstillinga «Vindkraft i Norge» presenterer me historia om vindkraft i heile landet.

>> Her kan du sjå nettutstillinga.