Sjå Jæren 1993

Innhald:


Sov, soldat

Torvald Tu


Frå forbrugjen til Mega Randaberg
Randaberg Handelslag 1908-1991

Birger Lindanger


Å, eg veit meg ei hei
Ein Sauamann ser attende

Lars Gaute Jøssang, Torbjørn Hertel-Aas


Heradsagronomen
Ein trufast tenar i norsk landbruk gjennom 75 år

Einar K. Time


200 års landbruksforskning i Rogaland

Markus Pestalozzi


Torvald Tu – Eit biografisk riss

Anna Håland


Tikken – Du har 'ann!
Barneleken Tikkens geografi i Norge

Thor G. Norås


Bestemor sin gyngestod’l

Tobias Skretting


Kongevegen turveg – Hå kommune

Tobias Skretting


Skysstasjon og landhandel på Søyland i Nærbø

Ove Tobias Gudmestad


Minne frå krigen

Andreas E. Aadnesen


Tungenes fyr
et kultur- og miljøvernsprosjekt på Nord-Jæren

Helge Schjelderup


Museum og skole
Organisering av museumsbesøk for skoleklasser i Randaberg

Erik R. Bjelland


Frå Jærmuseet sine samlingar
Lauson landbruksmotor

Målfrid Snørteland


Årsmelding for Jærmuseet 1992

Jæren Museumsråd