Ledig stilling: vertar til sju ulike museum

Jærmuseet er ein stor arbeidsplass for ungdom, og for mange er Jærmuseet deira første arbeidsplass. Hjå oss får ein verdifull arbeidserfaring. Nå treng fleire museumsanlegga vertar som ønskjer å bidra til å gje gode opplevingar til våre gjester.

Vitenfabrikken

Vitenfabrikken er eit kombinert vitensenter og museum som ligg midt i Sandnes. Her er det ope heile året, og arbeidet inkluderer resepsjon, butikk, kafé, publikumsverkstad, realfagsshow, astronomivisningar i Planetariet og å vera vertskap i utstillinga. Søknadsfrist: 1. april 2024.

Flyhistorisk Museum Sola

Flyhistorisk Museum Sola ligg i Sømmevågen, like ved Stavanger Lufthavn Sola. Her ligg òg Torpedoverkstedet og ein heilt ny utstillingshall vil opna til sommaren. Her er sesongen frå april til november (i år frå midten av juni grunna nybygg), og arbeidet inkluderer resepsjon, butikk, kafé og vertskap i utstillinga. Søknadsfristen er løpande.

Tungenes fyr

Tungenes fyr ligg heilt på nordspissen av Jæren, i Randaberg kommune. Fyrområdet er eit populært turmål. Sesongen på Tungenes fyr er frå februar til november. Arbeidet inkluderer kafé, butikk og omvisning på fyret. Søknadsfristen er løpande.

Limagarden

Limagarden ligg like utanfor Ålgård, i Gjesdal kommune. Limagarden er ein typisk fjellgard med fleire bygningar. Sesongen på Limagarden er frå mai til september. Arbeidet her inluderer vertskap på sundagane, på aktivitetsdagar og å vera med på ferieklubben som vert arrangert i sommarferien. Søknadsfrist: 1. april 2024

Grødalandstunet

Grødalandstunet ligg langs Kongevegen mellom Nærbø og Varhaug i Hå kommune. Det er ein flott sjøgard med bygningar frå 17- og 1800-talet. Sesongen på Grødalandstunet er frå mai til september. Arbeidet her inkluderer vertskap, vera med på aktivitetsdagar og på ferieklubb som vert arrangert i sommarferien. Søknadsfrist: 1. april 2024.

Garborgsenteret

Garborgsenteret er eit interaktivt litteraturmuseum om Hulda og Arne Garborg, og deler bygg med Time bibliotek på Bryne. Garborgsenteret har óg ansvar for dei historiske museumsanlegga Knudaheio og Garborgheimen. Garborgsenteret har ope heila året, medan dei andre har ope om sommaren. Søknadsfristen er løpande.

Vitengarden

Vitengarden er eit kombinert museum og vitensenter som ligg midt i matfatet på Nærbø i Hå. Her er det ope heile året, og arbeidet inkluderer kafé, butikk, resepsjon, publikumsverkstad, gardsarbeid, vertskap i utstillinga og servering ved arrangement. Søknadsfristen er løpande.