Jærmuseet søker driftskoordinator til musea i Randaberg og Sola

Vindmaskin på Vistnestunet

Om stillinga

 • Stillinga skal jobba 50% på Vistnestunet og 50% fordelt mellom Tungenes fyr og Sømmevågen (Flyhistorisk museum Sola og Torpedoverkstedet)
 • Stillinga skal vera koordinator for all aktivitet på musea og bidra til å organisera m.a. aktivitetsdagar, kontakt med lag og foreiningar og kommunale brukarar
 • Stillinga skal koordinera aktivitet på Vistnestunet med vekomande som driftar inn- og utmark rundt gardsanlegget
 • Anlegga skal haldast i presentabel stand både ute og inne
 • Dyr (t.d. kaninar og høns) og hagar skal ha kompetent stell og ettersyn
 • Stillinga skal òg gå inn som ein ressurs i samlingsarbeidet i Jærmuseet

Arbeidsoppgåver:

 • Koordinera publikumsaktivitetar på musea Vistnestunet, Tungenes fyr og musea i Sømmevågen
 • Organisera aktivitetsdagar og sesongope
 • Vertskap for gruppebesøk – og omvising
 • Legge til rette for besøk av unge med behov for alternativ undervisning
 • Legge til rette for besøk av dagsenterbrukarar
 • Ansvar for å halde anlegga i presentabel stand, ute og inne
 • Ansvar for enkelt dyrehald, hagedrift og noko landbruksdrift
 • Oppfølging og ansvar for sommarvertar
 • Samarbeid med kommunar om aktivitetar
 • Samarbeid med frivillige, lag og organisasjonar
 • Delta i arbeid med museet si gjenstandssamling
 • Andre driftsoppgåver på andre anlegg ved behov

Kvalifikasjkonskrav og eigenskapar:

 • Må ha interesse for lokalhistorie
 • God lokalkunnskap er ein fordel
 • Erfaring med og kunnskap om elementært dyre- og hagestell
 • Erfaring frå lokalt organisasjonsliv er ein fordel
 • God til å organisere
 • Strukturert og nøyaktig
 • Utadvendt
 • Må kunne arbeide sjølvstendig, men óg i team
 • Vera komfortabel med bruk av digitale verktøy
 • God munnleg og skriftleg kommunikasjonsevne på norsk
 • Førarkort klasse B
 • Alle tilsette må levera godkjent politiattest ved tilsetting

Jærmuseet tilbyr:

 • Fast 100% stilling
 • Allsidig arbeidsplass i stadig utvikling
 • God pensjonsordning
 • Fleksibel arbeidstid
 • Løn etter avtale
 • Kontorplass i Randaberg

Spørsmål om stillinga kan rettast til:

 • Avdelingsleiar Eirik Gurandsrud, tlf: 95 22 66 89 / e-post: eig@jaermuseet.no
 • Administrasjonssjef Elisebet Rugland, tlf.: 47 50 03 33, e-post: elr@jaermuseet.no

Om Vistnestunet:

Vistnestunet i Randaberg er eit gardstun frå 1870-talet med heimehus, eldhus, låve, vindmaskin og husdyr.

Heimehuset er eit jærhus frå rundt 1870, medan eldhuset er bygd av gråstein tidleg på 1900-talet. Stavlåven er frå 1874, og bak låva står ein autentisk vindmaskin – den jærske vindmølla. I området rundt Vistnestunet er det opparbeida turstiar som óg eignar seg for rullestol og barnevogn.

Tunet er ope for skuleklassar og grupper etter avtale. Randaberg kommune og Jærmuseet samarbeidar om ulike aktivitetsdagar gjennom året, og på desse dagane er tunet ope for alle.

Meir info om Vistnestunet.

Om Tungenes fyr:

Tungenes fyr ligg i Randaberg, heilt på nordspissen av Jæren. I over 150 år har fyret markert innseglinga til Stavanger. I dag er Tungenes først og fremst eit kulturelt fyrtårn med eit mangfaldig aktivitetstilbod.

Opplev koss fyrvoktaren kog familien hans budde på 1930-talet i fyrbygningen. I uthuset finst utstillingar om maritime tema. Målaren Oskar Sørreime sine maleri heng óg på fyret. Nytt maritimt vitensenter er under planlegging og skal byggjast på området. Ei pilotutstilling for vitensenteret er under oppbygging i Sjøbruksmuseet i Tungevågen, som óg er ein del av anlegget.

Tungenes fyr er eit særs populært turmål, og har ope sundagar frå februar til november, og heile juli.

Les meir om Tungenes fyr.

Om Sømmevågen:

Flyhistorisk Museum Sola og Torpedoverstedet er samlokalisert i Sømmevågen, like ved Stavanger Lufthavn Sola.

Flyhistorisk Museum Sola har ei imponerande samling av fly og gjenstandar. Utstillinga står i ein autentisk tyskarhangar frå andre verdskrig. Her er over 30 fly stilt ut. Museet vert i stor grad drive av frivillige som legg ned mykje arbeid og entusiasme i drift av museet.

I Torpedoverkstedet får du oppleve utstillinga «Fortellinger fra andre verdenskrig», kor krigen vert formidla gjennom eit utval av personar med lokal tilknytning. Historiane deira forgreiner seg ut i den store verda. Ein får mellom anna høyra om motstandskvinna, ungdommen, krigsseglaren, den britiske soldaten, den russiske krigsfangen og ein jødisk familie frå Stavanger.

Her er meir info om Flyhistorisk Museum Sola og Torpedoverkstedet.