Om Torpedoverkstedet

Et utstillingslokale som formidler historier fra andre verdenskrig.

I 2014 kjøpte Sola kommune deler av Sømmevågen fra Forsvaret. I Sømevågen ligger allere Flyhistorisk Museum Sola. Målet med kjøpet var å sikre et areal som på sikt kunne danne utgangspunkt for et større museums- og rekreasjonsområde i Sømmevågen. Blant byggene som var med på kjøpet var Torpedoverkstedet.

Torpedoverkstedet ble bygd av den tyske okkupasjonsmakten under andre verdenskrig, og fungerte på den tiden som et torpedoverksted for de tyske sjøflyne som opererte fra Sola Sjø innerst i Sømmevågen. I etterkant av andre verdenskrig hadde bygget blitt benyttet av Forsvaret. Da kommunen kjøpte bygget ble det benyttet som lager og verksted for NATOs hobbybåtklubb.

Ettersom bygget hadde stort vedlikeholdsbehov og måtte oppgraderes til en viss standard for fylle sin nye rolle som utstillingslokale, satte kommunen i gang et større renovasjonsarbeid.

Fra og med juni 2020 er Torpedoverkstedet et utstillingslokale som formidler historier fra andre verdenskrig.