Om Flyhistorisk Museum Sola

Sola aviation museum is located in the old seaplane harbour at Stavanger Airport, Sola. The museum is an impressive sight, with a large collection of airplanes.

Museet blir i hovedsak drevet av frivillige som legger ned mye arbeid og entusiasme i museet, både med restaurering av gamle fly, omvisninger og ulike driftsoppgaver. Foruten å romme samtlige jetjagere Det norske flyvåpen tidligere har operert, finner du alt fra andre verdenskrigsklassikere som Consolidated Catalina og Fieseler Storch til klassikere fra norsk sivil luftfart i etterkrigstiden, blant museets 30 utstilte fly. Jærmuseet har hatt et nært samarbeid med Flyhistorisk Museum Sola siden 1997, og i januar 2012 overtok Jærmuseet driftansvaret for museet.

En revolusjonerende utvikling
I 1903 gjennomførte brødrene Wilbur og Orville Wright historiens første motoriserte flyvning.Snart ble luftfart og flyvning en avgjørende faktor i verdenshistoriens utvikling. Foruten å for alltid forandre måten kriger ble kjempet og vunnet på, kom luftfarten etterhvert til å revolusjonere hverdagen til store og små. Den teknologiske utviklingen innen luftfart gjennom det 20. århundret mangler sitt sidestykke i menneskets historie.

Stavanger Lufthavn Sola – I sentrum for norsk luftfart
Gjennom et besøk på Flyhistorisk Museum Sola, får du innblikk i luftfartens fantastiske utvikling, med vekt på lokal flyhistorie fra Stavanger Lufthavn Solas lange og innholdsrike historie. Helt siden flyplassen åpnet i 1937, som Norges første sivile flyplass, og den andre i Europa med fast banedekke, har flyplassen spilt en fremtredende rolle for norsk luftfart, sivil så vel som militær.

Fieseler Fi 156 C-2 StorchUnder andre verdenskrig var flyplassen en viktig brikke i tysk militærtenking, og store ressurser var rettet mot flyplassen under invasjonen av Norge 9. april 1940. Gjennom hele okkupasjonstiden var det stor tysk aktivitet på flyplassen. Ved tyskernes invasjon hadde 580 mål hørt inn under flyplassen, fem år senere, ved tyskernes overgivelse, hadde flyplassområdet vokst til omkring 10 000 mål. I tillegg til å utvide den eksisterende flyplassen med flere rullebaner, verkstedhangarer og diverse forsvarsinstallasjoner, anla tyskerne en helt ny støtteflyplass på Forus.

I etterkrigstidens verden, med stor fare for væpnet konfrontasjon mellom NATO og østblokken, ble flyplassen en sentral brikke i norsk forsvarspolitikk. Flyplassen fikk status som hovedflystasjon og var på 1950-tallet landets største militære flystasjon. I 1954/55 hadde omkring 100 militærfly fast base på flystasjonen. Under Den kalde krigen var det ikke unormalt at store amerikanske flystyrker besøkte flystasjonen.

HeronStor militær aktivitet til tross, Sola var også en sivil flyplass. Det er spesielt ett flyselskap som står mer sentralt i Stavanger Lufthavn Solas historie enn noe annet, Braathens SAFE. I 1948 besluttet selskapet at de skulle flytte sin hovedbase til Sola, dette var starten på et 50 års langt eventyr. Med Braathens SAFEs beslutning, kom flytettheten på Stavanger Lufthavn Sola til å øke støtt og stadig de kommende tiårene. Da selskapet nådde toppen i 1987 hadde de nærmere 900 ansatte på Sola og i Stavanger.

Med oljevirksomhetens inntog i Stavangerområdet, ble også helikoptrene til Helikopter Service et dagligdags syn i luftrommet over Sola, og etterhvert på selve flyplassen. Fra sin spede begynnelse på Forus med to helikoptre og 15 ansatte i 1966, vokste Helikopter Service og ble verdensledende innen helikoptertjenester knyttet til offshorevirksomhet. Da selskapet flyttet fra sine gamle lokaler på Forus til nye lokaler på Stavanger Lufthavn Sola i 1988, hadde selskapet omkring 900 ansatte, 500 av disse jobbet på Sola.

Tar du turen innom Flyhistorisk Museum Sola, får du en sjelden mulighet til å se klenodiene fra denne historien.