Vinn 15 000,- og en helikoptertur

660px

300pxRealfagprisen_2010_27

2010: Jens Hagen, Direktør for Forskningssenteret på Sandsli, Statoil gratulerer Harald Gard Halvorssønn Kjørholt og Severin Bøyesen Sjømark fra Strinda videregående.

Er du elev på 2. klassetrinn i videregående skole? Er du interessert i realfag og teknologi? Da kan du bli med i kampen om Statoils realfagpris for videregående skole 2011. Premien er 15 000 kroner og en helikoptertur til en oljeplattform i Nordsjøen.

Statoils realfagpris er en landsdekkende realfagkonkurranse for elever i Vg2, allmennfaglig studieretning.

Bakgrunn
Kunnskap om realfag og teknologi gjør det mulig å få spennende yrker innen teknologi og realfag. Tanken bak Statoils realfagpris er å motivere unge til å styrke kunnskapen sin og få lyst til å satse på utdanning i denne retningen.

Konkurransen er et samarbeid mellom Statoil og fire regionale vitensentre i Norge; VilVite i Bergen, Norsk Teknisk Museum i Oslo, Vitensenteret i Trondheim og Nordnorsk vitensenter i Tromsø. Vitensenteret VilVite har prosjektansvaret for prisen.

Hva går konkurransen ut på?

Realfagprisen_2010_30ny_copy

2010: Cathrine Strøm Nøstvold, Prosjektleder fra VilVite, gratulerer Synne Mari Pedersen fra Frogn videregående skole.

Statoils realfagpris for videregående skole er en realfagskonkurranse der du løser oppgaver i kjemi og fysikk. Du kan løse dem alene eller i grupper på to eller tre. Du står fritt til å søke etter informasjon hos dem du ønsker (faglitteratur, fagfolk, lærer, medelever…)

Premier
Konkurransen skjer i hele landet. Besvarelsene vurderes av en fagjury regionalt (øst, vest, nord eller sør). I hver av de fire regionene kåres to vinnere. Hver vinnerbesvarelse premieres med et stipend på kr 5 000 og et diplom. De regionale vinnerne konkurrerer om prisen som nasjonale vinnere. I den nasjonale premieutdeling kåres to nasjonale vinnere. Disse premieres med et stipend på kr 15 000 – og en invitasjon til å besøke en plattform i Nordsjøen. Når flere elever har samarbeidet, deles prisen mellom disse.

300pxRealfagprisen_2010_35

2010: De regionale vinnerne fra venstre: tre vinnere fra region sør og vest, en vinner fra nord, to fra øst og seks fra midt-Norge.

Årets oppgaver
Fremtidens energiløsninger er et sentralt tema i årets oppgaver. Stor velstandsvekst og ønske om ytterligere vekst gjør at verdens samlende energibehov øker drastisk. Samtidig krever klimautfordringne av vi reduserer Co2-utslipp og tar i bruk mer fornybar energi. Oppgavene retter spesielt fokus mot bioenergi og hydrogen som drivstoff. I tillegg ser vi nærmere på grunnleggende prinsipper for seismikk.

Årets oppgaver: Statoils realfagpris 2011. Oppgave 1b. er informasjon for underspørsmålene c, d og e.

Påmelding og frister
Utvidet påmeldingsfrist til 1. februar.
15. februar 2011: Innleveringsfrist.
April 2011: Regionale premieutdelinger ved de fire vitensentrene.
Mai 2011:  Nasjonal premieutdeling i Bergen.

Benytt denne anledningen til å sette deg godt inn i viktige tema – med mulighet for å vinne spennende premier!

Spørsmål? Kontakt Cathrine Strøm Nøstvold på VilVite, csn@vilvite.no .