Temabasert lagspleising og omvisingar

Ei utflukt der du får oppleva det beste av det Jæren har å by på?

Vitengarden tilbyr fleire temabaserte opplevingar som går over 1, 2 og 3 timar. Her kan de blant anna få oppleva motorbrøl, det gode liv i 50-åra, jærske råvarer i friluft eller testa ut konkurranseinstinktet og samarbeidsevna i utstillingane.

Me arrangerer temabaserte opplevingar og omvisningar både i og utanfor opningstida og tilpassar det etter kva gruppe som kjem og kva interesser gruppa har. Av aktivitetar kan me nemne:

  • besøk biene og slyng honning
  • konkurer mot roboten i ostepakking
  • bygg eit ekte jærhus
  • delta på eksteriørdømming av ku eller sau
  • rakettverkstad

Ynskjer du å ta med ei gruppe og få ein gild og annleis dag med dine kollega til Vitengarden? Fyll ut skjema nedanfor eller ta kontakt med oss i dag for meir informasjon slik at me kan gje deg det opplegget du ønskjer.