Korleis ser menneska ut inni? Gjennom samtale, eigen kropp, modell og ulike forsøk blir elevane betre kjent med skjelettet og korleis det er satt saman.

Kort om opplegget:

  • Kva funksjon har skjelettet?
  • Me studerer knoklar
  • Knokkelbrot
  • Korleis hadde det vore å ikkje ha ledd i kroppen?
  • Me lagar skjelettsprellemann

Kompetansemål:

Etter 2. årstrinn:

Kropp og helse

  • sette namn på og beskrive funksjonen til noen ytre og indre deler av menneskekroppen

Etter 4. årstrinn:

Kropp og helse

  • beskrive skjelettet og musklar og gjøre rede for hvordan kroppen kan bevege seg

Varigheit: 

1,5 time per 20 stk.

Kan bestillast: 

Heile året

Pris: 

Gratis

Send førespurnad