Skjelettet – bare eit kult stativ?

Korleis ser menneska ut inni? Gjennom samtale, eigen kropp, modell og ulike forsøk blir elevane betre kjent med skjelettet og korleis det er satt saman.

Kort om opplegget:

  • Kva funksjon har skjelettet?
  • Me studerer knoklar
  • Knokkelbrot
  • Korleis hadde det vore å ikkje ha ledd i kroppen?
  • Me lagar skjelettsprellemann

Frå fagfornyinga:

Frå naturfag: gje elevane kompetanse til å forstå sin eigen kropp og ivareta si eiga fysiske helse.

Naturfag, etter 4. trinn:

  • beskrive hvordan … skjelett fungerer, og knytte dette til bevegelse

Varigheit: 

1,5 time per 20 stk.

Kan bestillast: 

Heile året

Pris: 

Gratis

Send førespurnad