Kva har sauen gjort dei siste månadane, og kva skjer med han nå? Me hilsar på sauen, lærer om ull og er veterinærar i den nye ustillinga Sauen.

Kort om opplegget:

  • Utstillinga Sauen
  • Kva har skjedd sidan sauen reiste på beite?
  • Kor mange sauer og lam kom tilbake?
  • Kva skjer med sauen når han kjem tilbake frå beite?
  • Reinsa og sortera ull, ullkvalitet, karda og spinna eller tova.
  • Kva får ein av ulla?
  • Sauehelse

Kompetansemål:

Historie (samfunnsfag)

  • Fortelje om sin eigen familie for ein til to menneskealdrar sidan, og om korleis levevis og levekår har endra seg

Mangfald i naturen (naturfag)

  • Samtale om livssyklusen til noen plante- og dyrearter
  • Fortelle om dyr i nærområdet, diskutere dyrevelferd og skille mellom meninger

Varigheit: 

1,5 timer pr 20 elevar

Kan bestillast: 

Veke 42 – 46

Send førespurnad