Sauen har kome heim frå heia

Kva har sauen gjort dei siste månadane, og kva skjer med han nå? Me hilsar på sauen, lærer om ull og er veterinærar i den nye ustillinga Sauen.

Kort om opplegget:

  • Utstillinga Sauen
  • Kva har skjedd sidan sauen reiste på beite?
  • Kor mange sauer og lam kom tilbake?
  • Kva skjer med sauen når han kjem tilbake frå beite?
  • Reinsa og sortera ull, ullkvalitet, karda og spinna eller tova.
  • Kva får ein av ulla?
  • Sauehelse

Frå fagfornyinga:

Naturfag, etter 4. trinn:

  • gi eksempler på god dyrevelferd og reflektere over hvordan dyrs behov kan ivaretas

Samfunnsfag, etter 2. trinn:

  • utforske og presentere korleis menneska levde for éin til to menneskealdrar sidan

Kunst og handverk, etter 4. trinn:

  • undersøke hvordan tradisjonshåndverk utnytter naturmaterialers egenskaper…

Varigheit: 

1,5 timer pr 20 elevar

Kan bestillast: 

Veke 42 – 46

Send førespurnad