Kystlyngheia som landskapstype byggjer på ein lang natur- og kulturhistorie. Den breiar seg frå kysten av Portugal i sør og nordover langs kysten til Lofoten. Landskapet er oftast ein mosaikk av lynghei, myr, våtmark, gras, fjell i dagen, stein og blokkar.

Kort om opplegget:

  • Myr
  • Vatn
  • Kystlynghei
  • Kva pregar desse økosystema?
  • Næringskjeder
  • Kva artar dominerar?
  • Korleis har det intensive jærske jordbruket påverka det biologiske mangfaldet lokalt og regionalt?

Gjennomføring: Førelesing og markvandring

Varigheit: 

2 – 3 timar

Kan bestillast: 

Veke 19 – 38

Pris:

30 kr pr elev og 300 kr pr time formidling

Send førespurnad