Dette er den travlaste tida hjå ein sauebonde. Søyene skal lemma og det er mykje som må passast på. Me lærer om kopplamma, lemming og det som skjer i sauefjøset. Sjølvsagt skal me og ut for å hilsa på dei nyfødde lamma.

Kort om opplegget:

  • Helsa på dei nyfødde lamma og søya
  • Kva er eit kopplam?
  • Kvifor held bonden sauer på garden?
  • Kva har skjedd hjå sauen på vinteren, kor skal han vidare?

Kompetansemål:

Mangfald i naturen(naturfag):

  • samtale om og sammenligne livssyklusen til noen plante- og dyrearter
  • fortelle om dyr i nærområdet, diskutere dyrevelferd og skille mellom meninger

Varigheit: 

1,5 time

Kan bestillast: 

Veke 14 – 18

Send førespurnad