Lam og lemming

Dette er den travlaste tida hjå ein sauebonde. Søyene skal lemma og det er mykje som må passast på. Me lærer om kopplamma, lemming og det som skjer i sauefjøset. Sjølvsagt skal me og ut for å hilsa på dei nyfødde lamma.

Kort om opplegget:

  • Helsa på dei nyfødde lamma og søya
  • Kva er eit kopplam?
  • Kvifor held bonden sauer på garden?
  • Kva har skjedd hjå sauen på vinteren, kor skal han vidare?

Frå fagfornyinga:

Naturfag, etter 4. trinn:

  • gi eksempler på god dyrevelferd og reflektere over hvordan dyrs behov kan ivaretas

Samfunnsfag, etter 2. trinn:

  • utforske og presentere korleis menneska levde for éin til to menneskealdrar sidan

Varigheit: 

1,5 time

Kan bestillast: 

Veke 14 – 18

Send førespurnad