Elevane lagar ein leppepomade kvar som dei får med heim. Elevane vel smak sjølv. Undervegs snakkar me litt om kva feitt eigentleg er og ulike laboratorieteknikkar.

Kort om opplegget:

Laga leppepomade

Kompetansemål:

Fenomener og stoffer(naturfag)

  • gjennomføre forsøk med ulike kjemiske reaksjoner og beskrive hva som kjennetegner dem

Mat og livsstil (mat og helse)

  • følgje oppskrifter

Varigheit: 

45 min per 10 elevar

Kan bestillast: 

Veke 4 – 48

Pris: 

15 kr per elev

Send førespurnad