Kan mat smaka betre enn når ein er ute og har laga maten sjøl? Elevane får laga god og sunn mat på bål, og dei blir kjent med ulike måtar å laga mat ute.

Kort om opplegget:

  • Laga mat på bål
  • Steika på helle, i glør eller gryte
  • Tarzanløype

Kompetansemål:

Mat og livsstil (mat og helse):

  • lage trygg mat

Mat og forbruk (mat og helse):

  • undersøkje ulike matvarer med tanke på smaksopplevinga

Mat og kultur (mat og helse)

  • gjere sitt til trivsel i samband med måltida

Forskerspiren (naturfag):

  • stille spørsmål, samtale og filosofere rundt naturopplevelser og menneskets plass i naturen
  • bruke sansene til å utforske verden i det nære miljøet

Aktivitet i ulike rørslemiljø (kroppsøving):

  • leike og vere med i aktivitetar i varierte miljø der sansar, motorikk og koordinasjon blir utfordra

Varigheit: 

2 timar

Pris:

40 kr pr elev

Kan bestillast: 

Veke 3 – 50

Send førespurnad