Dette tilbodet har fleire aktivitetar å velja mellom. Skulen kan sjølv setja saman aktivitetar som passar for dei. Me lagar flott julepynt av enkle material og me lagar nydeleg tradisjonsjulebakst! For dei som ønskjer kan me og ha graut på låven med nissebesøk, dette kostar 60 kr pr elev.

Kort om opplegget:

Me sett saman eit opplegg i lag med dykk. Under er aktivitetar å velga blant:

  • BAKING: – Krumkaker – Jødekaker – Smultringar
  • LAGA GAMMALDAGS JULEPYNT
  • TOVING
  • LAGE LYS
  • KINNA SMØR
  • JULEFORTELJINGAR I GAMLAHUSET
  • GRØT PÅ LÅVEN

Kompetansemål:

Mat og livsstil (mat og helse)

  • bruke rekning for å auke eller redusere mengda i oppskrifter, prøve dei ut og vurdere resultatet
  • følgje oppskrifter

Design (kunst og handverk)

  • bruke formelementer fra ulike kulturer i utforming av gjenstander med dekorative elementer

Varigheit: 

Varierer med gruppestorleik.

Kan bestillast: 

Veke 47 – 51

Pris: 

20 kr per elev

(+ 60 kr dersom ein ønskjer graut og nisse)

Send førespurnad