Dette tilbodet har fleire aktivitetar å velja mellom. Skulen kan sjølv setja saman aktivitetar som passar for dei. Me lagar flott julepynt av enkle material og me lagar nydeleg tradisjonsjulebakst! For dei som ønskjer kan me og ha graut på låven med nissebesøk, dette kostar 60 kr pr elev.

Kort om opplegget:

Saman med dykk sett me opp opplegg. De kan velga blant aktivitetane under:

 • Baking: – Krumkaker – Jødekaker
 • Laga tradisjonell julepynt
 • Toving
 • Lage lys
 • Kinna smør
 • Juleforteljingar i gamlahuset
 • Graut på løa

Kompetansemål:

Historie (samfunnsfag)

 • finne informasjon om og presentere eigen familie for ein til to menneskealdrar sidan og fortelje om korleis levevis, levekår og kjønnsroller har endra seg

Mat og forbruk (mat og helse)

 • bruke mål og vekt i samband med oppskrifter og matlaging
 • praktisere reglar for god hygiene

Design (kunst og handverk)

 • Lage enkle gjenstander og former i papir og tekstil gjennom å rive, klippe, lime, tvinne og flette (1.-2. trinn)
 • lage enkle gjenstander gjennom å strikke, veve, filte, sy, spikre og skru i ulike materialer

Varigheit: 

Varierar med gruppestorleik.

Kan bestillast: 

Veke 47 – 51

Pris: 

20 kr per elev

(+ 45 kr dersom ein ønskjer graut og nisse, 60 kr for vaksne)

Send førespurnad