Disseksjon av hjartelungeslag frå gris.

Korleis ser menneska ut inni? Kor stort er hjarta? Kor mykje luft er det plass til i lungene? Klarer du å få grisen til å hyla?

Kort om opplegget:

  • Kva organ finn me inni grisen?
  • Hjarta, lunger, strupe, luftrøyr m.m
  • Kor mykje veg hjarta?
  • Korleis er lungene inni?
  • Kvifor renn ikkje blodet feil veg frå hjarta?

Kompetansemål:

Kropp og helse (naturfag)

  • Beskrive i hovudtrekk hjerte – og lungesystemet og hvilken funksjon det har i kroppen

Varigheit: 

1 time 15 min per 15 stk.

Kan bestillast: 

Veke 3-50

Praktiske opplysningar: 

Elevane får utdelt hanskar og forklede

Pris:

Gratis

Send førespurnad