Kva er fornybar og ikkje fornybar energi, og kva fordeler/ulemper har dei ulike energikjeldene og –berarane? Ver med og laga og testa ut kva som er den mest effektive vindturbinen.

Kort om opplegget:

  • Samtale om ulike energikjelder og –berarar med utgangspunkt i benkene i «SNU»-utstillinga vår
  • Kjenne ulike vindstyrkar på kroppen i Blåsten
  • Me lagar og testar ut vindturbinar

Kompetansemål:

Fenomener og stoffer (naturfag)

  • Forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke fornybare energikilder, og diskutere hvilke miljøeffekter som følger med ulike måter å produsere energi på

Forskerspiren (naturfag)

  • Formulere testbare hypoteser, planlegge og gjennomføre undersøkelser av dem og diskutere observasjoner og resultater.

Varigheit: 

1,5 time

Kan bestillast: 

Veke 3 – 48

Praktiske opplysninger: 

Hugs uteklede

Pris:

Gratis

Send førespurnad