Korleis ser menneska ut inni? Kor stort er hjarta? Kor mykje luft er det plass til i lungene? Klarer du få grisen til å hyla? Gruppa blir delt i mindre grupper som arbeider seg gjennom disseksjonen.

Kort om opplegget:

  • Kva organ me finn inni grisen!
  • Hjarta, lunger, strupe, luftrøyr m.m
  • Kor mykje veg hjarta?
  • Kor mykje luft er det plass til i lungene?
  • Får du grisen til å grynte?
  • Kvifor renn ikkje blodet feil veg frå hjarta?

Kompetansemål:

Etter siste evaluering av læreplanen blei dette temaet tatt vekk frå ungdomskulen. Me har valgt å fortsatt tilby det på dette trinnet til dei som ønskjer det.

Varigheit: 

1 time per 20 elevar

Kan bestillast: 

Heile året

Praktisk informasjon: 

Ta på klede som de ikkje er redde for å skitne til!

Pris:

Gratis

Send førespurnad