Det er mange ulike faktorar som har vore med på å forma både byggeskikken og arkitekturen gjennom tidene. Bygningshistoria på Jæren kan ikkje visa til pragande og monumentale bygningar, men særpreget finn ein.

Kort om opplegget:

  • Regionale byggetradisjonar
  • Jærhuset
  • Lafting
  • Sosiale- og økonomiske endringar
  • Kulturlandskapet
  • Me laftar eit hus

Kompetansemål:

Historie(samfunnsfag)

  • finne informasjon om og presentere eigen familie for ein til to menneskealdrar sidan og fortelje om korleis levevis, levekår og kjønnsroller har endra seg
  • kjenne att historiske spor i eige lokalmiljø og undersøkje lokale samlingar og minnesmerke

Arkitektur(kunst og handverk)

  • planlegge og bygge modeller av hus og rom ved hjelp av digitale verktøy og enkle håndverksteknikker

Varigheit: 

1,5 time pr 20 elevar

Kan bestillast: 

Veke 3 – 50

Send førespurnad