Byggeskikk og arkitektur

Det er mange ulike faktorar som har vore med på å forma både byggeskikken og arkitekturen gjennom tidene. Bygningshistoria på Jæren kan ikkje visa til prangande og monumentale bygningar, men særpreget finn ein.

Kort om opplegget:

  • Regionale byggetradisjonar
  • Jærhuset
  • Lafting
  • Sosiale- og økonomiske endringar
  • Kulturlandskapet
  • Me laftar eit hus

Frå fagfornyinga:

Kunst og handverk: elevane får lesa enkle tekniske teikningar.

Kunst og handverk, etter 4. trinn:

  • bruke … sammenføyningsteknikker i tre…
  • undersøke hvordan tradisjonshåndverk utnytter naturmaterialers egenskaper…
  • samtale om bruk, funksjon og materialvalg i ulike bygninger …

Samfunnsfag, etter 4. trinn:

  • utforske kulturminne og korleis menneska levde i den tida kulturminna er frå, og samanlikne med korleis vi lever i dag

Varigheit: 

1,5 time pr 20 elevar

Kan bestillast: 

Veke 3 – 50

Send førespurnad