Design din eigen bil. Korleis skal ein få hjula til å sviva rundt? Går lange, korte, store eller små bilar best? Klarer du finna på nye gode praktiske løysningar? Her er det ingen fasit… De har løysingane!

Kort om opplegget:

Design din egen bil:

  • Tyngdebil
  • Ballongbil

Me nyttar enkle materiale for å bygga bilane, og har sjølvsagt ei testkjøring til slutt for å sjå om dei eigendesigna bilane er kjørbare.

Kompetansemål:

Forskerspiren (naturfag)

  • bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner, foreslå og samtale om mulige forklaringer på det man har observert

Varigheit: 

1 time ( 20 elever)

Kan bestillast: 

Veke 4 – 48

Pris: 

20 kr per elev

Send førespurnad