Biene har ei særstilling i det økologiske kretsløpet. Dei fører og spreiar det genetiske plantematerialet vidare år etter år, og det moderne menneske har gjort seg så avhengige av biene at dei i dag står for ca 75 % av pollineringa av våre kulturplanter.

Kort om opplegget:

  • Biene sin plass i økosystemet
  • Samspelet i økosystemet, insekt / planter.
  • Kva meiner ein med ”rødlistearter”?
  • Korleis påverkar menneske samspelet i naturen?
  • Kva er monokultur, og kva innverknad har det på økosystemet?
  • Dersom vêr og tidspunkt passar kan dei som ynskjer få seg ein tur ut i bikuba.

Gjennomføring: Førelesing, vitensentereksperimenta og tur i bigarden dersom det er ønskeleg.

Varigheit: 

2 – 3 timar

Kan bestillast: 

Veke 14 – 44

Praktisk informasjon: 

NB! Bukse, genser og støvlar dersom ein skal ut i bikuba.

Pris:

30 kr pr elev og 300 kr pr time formidling

Send førespurnad