Regional finale i konkurransen Unge Forskere 2017

Tysdag 28. mars var deltakere i Rogaland samla til regional finale i konkurransen Unge Forskere. Her vart det delt ut pris til beste ungdomsskuleprosjekt, naturvitenskap og humanistiske fag. Det vart gode ord frå både Ordførar Jonas Skrettingland i Hå kommune, Sissel M. Holmern, frå Forskningsrådet, Fylkesordførar Solveig Ege Tengesdal og Fylkesmannen i Rogaland ved Sturle Holmen. Deltakere med familie fekk og testa utstillinga på Vitengarden.

 

Juryen sin uttalelse for konkurransen Unge Forskere 2017 – Regional finale Rogaland

Klasse for ungdomsskolen

Anne-Lise Rhodes (16 år)   Hundvåg, British International School of Stavanger

Tittel: Creating a Gluten-Free Cooking Blog

Juryen uttaler:

Kandidatens prosjekt var å lage en blogg som gir oppskrifter på glutenfri kost til personer som har cøliaki eller av andre årsaker ikke skal ha gluten og som ikke kan snakke norsk. Ett av målene var å lage en oppskrift på glutenfri eplekake som presenteres på bloggen. Ett av de 10 ekstraktene på bloggen er et lite eksperimentelt forskningsarbeid i å ekstrahere gluten fra ulike typer mel. Arbeidet er utført av en ung forsker på 16 år. Juryen har latt seg imponere over arbeidsmengde og kvalitet på prosjektet som er kåret til vinner av ungdomsskoleklassen i regional finalen i Rogaland i konkurransen Unge Forskere 2017.

Klasse for naturvitenskap og teknologi

Salomé Brunon (17 år)  Stavanger, International School of Stavanger

Tittel: How is the rate constant dependent on the hydrochloric acid concentration during the inversion of sucrose to glucose and fructose?

Juryen uttaler:  

Kandidaten satt seg fore å bestemme hastighetskonstanten for hydrolyse av sukrose til glukose og fruktose ved forskjellige syrekonsentrasjoner. Målingene ble utført ved hjelp av et hjemmelaget polarimeter som kandidaten brukte til å måle den optiske rotasjonen i reaksjonsblandingen som funksjon av tiden. Juryen er imponert over at kandidaten lagde sitt eget polarimeter til å utføre målingene. Målingene er repetert og så nøyaktige som det eksperimentelle oppsettet tillater. Kandidaten har også en god vurdering av usikkerhetene i målingene. På denne bakgrunn kåres arbeidet til en 1. pris i klasse for Naturvitenskap og teknologi i den regionale finalen i Rogaland i konkurransen Unge Forskere 2017.

Klasse for Humanistiske Fag

Sigrid Vårvik Sønnesyn (18 år)  Stavanger, Stavanger Katedralskole

Tittel: En kvinnelig skrivemåte.

Juryen uttaler:

Problemstillingen i oppgaven er: hva er kvinnelig skrivemåte, og hvordan kommer den til uttrykk i to bøker, begge skrevet av kvinnelige forfattere, henholdsvis Kjerringer av Helene Uri og Sigrid Finne av Marit Tusvik? Kandidaten har lykkes i å få fatt i felles trekk og hovedforskjeller mellom de to tekstene. Mens Uris tekst er handlingsdrevet og utadvendt er Tusviks tekst mer innadvendt og grublende. De språklige virkemidlene i de to bøkene er godt forklart og analysen er klar og fin og bidrar til at begrepet ‘kvinnelitteratur’ har fått en tiltrengt nyansering. Arbeidet belønnes med en 1. pris i klasse for Humanistiske fag i den regionale finalen i Rogaland i konkurransen Unge Forskere 2017.