Familiedagar

Det interaktive vitensenteret, garden og området rundt innbyr til mange spanande aktivitetar for alle aldre.
Inviter dine tilsette med familien til ein dag dei seint vil gløyma! Dei små liker ofte å treffe dyra på garden, sitte på traktorane eller utforske vatnaktivitetane i SNU, medan dei større ungane koser seg i høyet og finn skattar i den mørke tunnelen i myra eller står imot orkanen. Foreldra viser vinnarinstinkt når hestekreftene vert testa – eller når Jærhuset skal byggast.
Utstillinga kan utforskast på eigahand eller Vitengarden kan laga eit aktivitetsprogram for familiedagen som er tilpassa dine ynskjer.
Familiedagar kan arrangerast i eller utanom opningstida. Vitengarden sin kokk serverer den maten de ønskjer, eller de kan bruka grillane som er utandørs.
Ønsker du eit tilbod på familiedag eller meir informasjon? Fyll ut skjemaet så tek me kontakt.