Kva er fornybar energi?

Kva er fornybar energi? Kva er mest effektivt og kva er mest berekraftig. Må me SNU måten me tenkjer energi på?

Kort om opplegget:

Me besøkjer uteutstillinga vår SNU. Der kan me leika med vatn i vassrenner, stå i vindmaskinen «Blåsten» og kjenna alt frå flau vind til orkan rett i fleisen, og varma rumpene våre på benkar med ulike energikjelder. Me kan studera vindturbinen, solcellepanela og vasskovlane og samtala om dei ulike energikjeldene.

Kva kan me læra:

  • Får oppleve, utforske og eksperimentere med naturfenomen og fysiske lover
  • Får kjennskap til naturen og berekraftig utvikling, lærer av naturen og utviklar respekt og gryande forståing for korleis dei kan ta vare på naturen
  • Utforskar kva moglegheiter reiskapar og teknologi kan by på
  • Utforskar ulike landskap, blir kjende med institusjonar og stader i nærmiljøet og lærer å orientere seg og ferdast trygt
  • Vert kjende med lokalhistorie og lokale tradisjonar

Tid: Frå påske- til haustferie.

Send førespurnad