Våronn i hagen

Elevane er med og gjer klar urtehagen, med luking og planting av nye urter. Me setter også i stand ein drivbenk og sår i. Fokuset denne dagen er på kva plantane treng!

Kort om opplegget:

  • Gjera klar hagen.
  • Planta
  • Så i benk, kvifor?
  • Sol, jord, vatn og gjødsel

Kompetansemål:

Mangfald i naturen (naturfag)

  • Samtale om og sammenligne livssyklusen til noen plante- og dyrearter
  • Beskrive noen viktige kjennetegn ved de fire årstidene ved å observere naturen

Fenomener og stoffer (naturfag)

  • Gi eksempel på et kretsløp i naturen med utgangspunkt i biologisk nedbrytning

Aktivitet i ulike rørslemiljø (kroppsøving)

  • Bruke småreiskapar og apparat

Varigheit: 

2 timar

Kan bestillast:  

Veke 17-20

Praktisk informasjon: 

Ta med gode klede!

Pris:

Gratis

Send førespurnad