Vårflora og -fauna (biologisk mangfald)

Kva planter og smådyr lever rundt Vitengarden? Elevane byrjar på eit herbarium og ei insektsamling til klassen.

Kort om opplegget:

  • Korleis presser ein blomar?
  • Samla og smaka på ulike planter
  • Kjenna att planter, fuglar og insekt
  • Herbarium
  • Insektsamling

Frå fagfornyinga:

Naturfag, etter 2. trinn:

  • utforske et naturområde i nærmiljøet og beskrive hvordan noen organismer er tilpasset området og hverandre

Naturfag, etter 4. trinn:

  • utforske eit naturområde…
  • utforske og sammenligne ulike dyre- og plantearters tilpasninger til miljø og levesteder…

Varigheit: 

2 timar

Kan bestillast: 

Veke 22 – 25

Pris:

Gratis

Send førespurnad