Utedag i skogen

Utedag i skogen. Ver med og bygg ein gapahuk og lag bål for å halda varmen. Nyt varm, god saft i sjølvlaga ly.

Ta med eigen turmat.

Kort om opplegget: 

 • ”Det heiter ikkje dårleg ver, men dårlege klede.”
 • Saga og hogga ved
 • Byggja levegg for bålplass(”gapahuk”)
 • Byggja eldstad med stein
 • Læra å gjera opp bål
 • Varma opp saft
 • Fokus på tryggleik kring bål og knivar.
 • Korleis bør folk ferdast i skog og mark?

Frå fagfornyinga

Kroppsøving: Elevane får bruke nærområde og utforske naturen gjennom varierte uteaktivitetar under vekslande årstider. Uteaktivitet og naturferdsel gir grunnlag for naturglede, respekt for naturen og miljømedvit

Kroppsøving, etter 2. trinn:

 • leike og vere med saman med andre i aktivitet i varierte bevegelsesmiljø
 • utforske naturen i nærmiljøet med varierte aktivitetar til ulike årstider
 • forstå og praktisere turreglar…

Kroppsøving, etter 4. trinn:

 • utforske uteaktivitetar og samarbeidemed andre under vekslande årstider i nærmiljøet
 • øve på trygg og sporlaus ferdsel i naturen

Varigheit: 

2 timer

Kan bestillast: 

Veke 4 – 48

Praktisk informasjon: 

NB! Ta med godt med klede og sitteunderlag

Pris:

Gratis

Send førespurnad