Småkryp og insekt

PÅ TUR TIL AUDAMOTLAND

Det lever mykje spennande rundt oss i naturen som kanskje ikkje er så lett å få auga på. Men set me oss på huk og leiter litt, er det utruleg kva skapninga me kan finna.

Kort om opplegget:

  • Kva småkryp og insekt finn me i jorda, under steinar og gamle tre? Me tek med oss spader, aukeglas og bestemmelsesdukar for å gå på småkrypjakt.

Kva kan me læra:

  • Får oppleve og utforske naturen og mangfaldet i naturen
  • Får innsikt i kvar maten kjem frå, matproduksjon og vegen frå mat til måltid
  • Får kjennskap til naturen og berekraftig utvikling, lærer av naturen og utviklar respekt og gryande forståing for korleis dei kan ta vare på naturen
  • Får kunnskap om dyr og dyreliv

Varigheit: 

1 – 2 timer

Kan bestillast: 

Veke 18- 40

Send førespurnad