Slynging av honning

Korleis får birøktaren honningen ut av bikuba? Her får elevane vera med og slynga honning. Dei får også smaka på den ferske, gode honningen! Elevane lærer meir om honning, og kva som skjer vidare hos biene når vinteren kjem.

Kort om opplegget:

  • Slynging av honning
  • Korleis blir honning laga?
  • Kor mykje honning kan ei bikube produsera?
  • Kva næring og vitaminar finn me i honningen?
  • Korleis overvintrer biene?

Frå fagfornyinga:

Mat og helse, etter 4. trinn:

  • følgje prinsipp for god hygiene i samband med matlaging
  • …presentera ledda i produksjonskjeda frå råvare til måltid

Naturfag, etter 4. trinn:

  • utforske teknologiske systemer som er satt sammen av ulike deler, og beskrive hvordan delene fungerer og virker sammen

Varigheit: 

45 min pr 10 elevar

Kan bestillast: 

Veke 36 – 37

Pris:

Gratis

Send førespurnad