Slåttonna

Kva er forskjellen på silofôr og høy? Korleis bruka ein slipesteinen? Elevane er med og slår det høge graset, me brukar langorv, stuttorv og sigd. Etterpå må graset opp på hesje.

Kort om opplegget:

 • Graset som fòr, beite eller eng, forverdiar.
 • Kva er silofòr, silo og rundballar?
 • Kva er høy?
 • Lagring av dei ulike fòrslaga
 • Kva fòrbehov har dei ulike husdyra?
 • Slipesteinen
 • Brynesteinen
 • Slått med lang- og stuttorv
 • Sette opp hesje

Frå fagfornyinga:

Samfunnsfag, etter 2. trinn:

 • utforske og presentere korleis menneska levde for éin til to menneskealdrar sidan

Kroppsøving, etter 4. trinn:

 • utforske uteaktivitetar og samarbeide med andre under vekslande årstider i nærmiljøet

Varigheit: 

1,5 timar

Kan bestillast: 

Veke 24 – 25

Send førespurnad