Sauen

Kva skjer i sauen sitt liv på denne tida av året? Er han i heia, skal han lemma, eller er det tid for klypping og slakt? Kva feiler det dei sjuke sauene og lamma på småfeklinikken? Kvifor held bonden sauer på garden? Me kavrar ull og spinn ull til tråd. Samstundes undrar me oss over sauen som eit av dei eldste og viktigaste husdyra me har, og kva nytta me har hatt og har av sauen før og no.

Kort om opplegget:

  • Besøka utstillinga Sauen
  • Prøva oss som dyrlegar på småfeklinikken
  • Karva ull og spinna tråd
  • Helsa på sauen i fjoset eller i marka

Kva kan me læra:

  • Får oppleve og utforske naturen og mangfaldet i naturen
  • Får innsikt i kvar maten kjem frå, matproduksjon og vegen frå mat til måltid
  • Får kjennskap til naturen og berekraftig utvikling, lærer av naturen og utviklar respekt og gryande forståing for korleis dei kan ta vare på naturen
  • Får kunnskap om dyr og dyreliv
  • Vert kjende med lokalhistorie og lokale tradisjonar
  • Vert kjende med ulike tradisjonar, levemåtar og familieformer

Varigheit: 

1 time

Kan bestillast: 

Veke Heile året

Send førespurnad