Såpebobleverkstad

På eit såpebobleverkstad leikar me med såpeboblar. Kan du vera inne i ei såpeboble? Kan dei bli firkanta? Ungane får laga sin eigen såpeboblemakar.

Opplegget tar ca 1 time, resten av tida nyttar de på eiga hand i utstillingane våre. Her skal du læra ved å gjera, medan ein har det morosamt! Vitengarden består at eit stort bygg – vitensenteret – i tillegg til ein besøksgard med mange dyr og høy og hoppa i. Uteområdet er stort med benker, grillar, huskestativ og volleyballbane (på sommaren) i tillegg til utandørsutstillinga SNU. Like ved Vitengarden ligg òg kulturminneområdet Hanabergmarka samt gode områder for grilling og rekreasjon i skogen.

«Såpebobleverkstad» kan bestillas i mai, juni og august.

Pris: 30 kr pr barn, og 300 pr time formidling.

Send førespurnad