Rakettverkstad

Me lagar små rakettar av sugerøyr og nyttar andedråtten vår til å skyta dei langt av stad, og me byggjer store rakettar av papir som me skyt av garde med trykkluft frå ein kompressor.

Kort om opplegget:

  • Me undrar oss og utforskar rakettdesign, går raketten best om han er lang eller kort?
  • Er det best med mange eller få styrevengjer og kvar skal vengjene plasserast?

Kva kan me læra?

  • Vidareutviklar motoriske ferdigheiter, kroppskontroll, koordinasjon og fysiske eigenskapar
  • Bruker fantasi, kreativ tenking og skaparglede
  • Bruker ulike teknikkar, materiale, verktøy og teknologi til å uttrykkje seg estetisk
  • Får oppleve, utforske og eksperimentere med naturfenomen og fysiske lover
  • Lagar konstruksjonar av ulikt materiale og utforskar kva moglegheiter reiskapar og teknologi kan by på

 

Barnehagar. 3- 6 år

Tidsrom: Heile året

Varigheit: 1 time

Send førespurnad