Kven har bæsja og kven skit mest på Jæren?

Er det berre drit med skit eller kan me bruka lorten til noko meir enn gjødsel?

Kven har bæsja og kven skit mest på Jæren? Er det berre drit med skit eller kan me bruka lorten til noko meir enn gjødsel?

Kort om opplegget:

Ver med i den nye lorteutstillinga okkar «Mykje lort og mykje varme» og lær om ressursane som fins i husdyrsgjødsel, menneskebæsj og anna organisk avfall. For av avfallet kan me kan laga biogass og med den kan me kanskje redda verda. Kva er eigentleg bakteriar og er dei alle farlege?

Kva kan me læra:

  • Får oppleve og utforske naturen og mangfaldet i naturen
  • Får oppleve, utforske og eksperimentere med naturfenomen og fysiske lover
  • Får kjennskap til naturen og berekraftig utvikling, lærer av naturen og utviklar respekt og gryande forståing for korleis dei kan ta vare på naturen
  • Leiker og eksperimenterer med tal, mengd og teljing og får erfaring med ulike måtar å uttrykkje dette på
  • Vert kjende med lokalhistorie og lokale tradisjonar

Send førespurnad