Mala korn

Me ser på maling av korn i gammal tid og maling av korn i dag. Me reinsar mjølet og kokar graut på det, og til slutt smakar me på grauten og undrar oss over mattradisjonar og levesett før og nå.

Kort om opplegget:

  • Maling av korn i gamal tid.
  • Maling av korn i dag
  • Rensing av mjølet
  • Koke graut av mjølet som er malt og servering.

Kompetansemål:

  • Får innsikt i kvar maten kjem frå, matproduksjon og vegen frå mat til måltid
  • Får oppleve og utforske naturen og mangfaldet i naturen
  • Får oppleve, utforske og eksperimentere med naturfenomen og fysiske lover
  • Får kjennskap til naturen og berekraftig utvikling, lærer av naturen og utviklar respekt og gryande forståing for korleis dei kan ta vare på naturen
  • Undersøkjer og kjenner igjen eigenskapar ved former og sorterer dei på forskjellige måtar

Varigheit: 

1 time

Kan bestillast: 

Veke 45 og 46

Send førespurnad