Livet i skog og vatn

Korleis skil me dei ulike småkrypa frå kvarandre og korleis ser dei eigentleg ut? Me tek med utstyr og går ein tur  til skogen eller vatnet for å sjå kva som lever der.

Kort om opplegget:

  • Finna og avgjera namnet på ulike smådyr og insekt
  • Kva lever i skogen/vatnet?
  • Kor lever dei, og kva lever dei av?
  • Korleis lærer me meir om livet i skogen, og kva utstyr brukar me?
  • Bruke betemmingsduk og oppslagsverk

Kompetansemål:

Mangfold i naturen (naturfag):

  • samtale om og sammenligne livssyklusen til noen plante- og dyrearter

Aktivitet i ulike rørslemiljø(kroppsøving)

  • ferdast trygt i, ved og på vatn og gjere greie for farane, og tilkalle hjelp

Varigheit: 

2 timar

Kan bestillast: 

Veke 17 – 23

Praktisk informasjon: 

Ta med gode klede!

Send førespurnad