Livet i vatnet

Bli med til Audamotlandstjern for å sjå kva liv det er der. Me fangar ulike smådyr og kan sjå på dei i lupe.

Opplegget tar ca 1,5 time, resten av tida nyttar de på eiga hand i utstillingane våre. Her skal du læra ved å gjera, medan ein har det morosamt! Vitengarden består at eit stort bygg – vitensenteret – i tillegg til ein besøksgard med mange dyr og høy og hoppa i. Uteområdet er stort med benker, grillar, huskestativ og volleyballbane (på sommaren) i tillegg til utandørsutstillinga SNU. Like ved Vitengarden ligg òg kulturminneområdet Hanabergmarka samt gode områder for grilling og rekreasjon i skogen.

«Livet i vatnet» kan bestillas i mai, juni og august.

Pris: 30 kr pr barn, og 300 pr time formidling.

Send førespurnad