Livet i bikuba

Nå begynner det å skje mykje i bikuba! Me blir kjent med arbeidsbia og dei andre i kuba. Elevane får på seg ekte birøktardrakter og me går ut i bikubane.

Kort om opplegget:

  • Bier og bikuba
  • Korleis er livet i ei bikube?
  • Kor mange bier er det i ei bikube?
  • Korleis er eit bisamfunn bygd opp?
  • Utstyr
  • Ein liten tur i bikuba for å sjå korleis biene arbeidar.

Frå fagfornyinga:

Naturfag, etter 4. trinn:

  • gi eksempler på god dyrevelferd og reflektere over hvordan dyrs behov kan ivaretas
  • utforske og sammenligne ulike dyre- og plantearters tilpasninger til miljø og levesteder…

Varigheit: 

2 timar

Kan bestillast: 

Veke 19 – 25

Pris:

Gratis

Praktisk informasjon: 

VIKTIG: Alle må ha bukse, genser og støvlar! Dersom veret er ugreit kan me ikkje opna bikubane

Send førespurnad