Teknologi og design – Leiketøysverkstad

Design dine eigne leiker. Me lagar leiker av enkle material. Korleis blir hakkespetten best og kva bør du gjera med snurrebassen for å få han til å spinna jamnare og lengre?

Kort om opplegget:

Design dine eigne leiker, velg tre av desse:

  • Snurrebasser
  • Kaleidoskop
  • Hakkespett
  • Klatredyr
  • Sugerøyrsrakett

Frå fagfornyinga:

Naturfag, etter 4. trinn:

  • Designa og laga eit produkt basert på ein kravspesifikasjon

Varigheit: 

1,5 time

Kan bestillast: 

Heile året

Pris: 

10 kr per elev

Send førespurnad